Szkoła im. Powstańców Wielkopolskich
Powróć do: Psycholog i Pedagog

Instytucje

 
INSTYTUCJE

Gdzie jeszcze szukać pomocy w trudnych sytuacjach, czyli ważne adresy i numery telefonów:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  To miejsce, gdzie dzieciom i młodzieży udziela się m.in. pomocy, gdy mają kłopoty w nauce czy trudność z wyborem zawodu. Młode osoby mogą zgłaszać się również po pomoc psychologiczną, np. mając trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami czy problemy w rodzinie. Z pomocy poradni można skorzystać bezpłatnie.

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. Bolesława Chrobrego 8b
  64 – 500 Szamotuły
  Tel. 664 064 138
  www.pzppp-szamotuly.pl

  Fila we Wronkach
  ul. Poznańska 42
  64 – 510 Wronki
  Tel./fax. 67 254 03 53
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

  Jest to miejsce, gdzie bezpłatnie można skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Możesz się tam udać, gdy przeżywasz trudne emocje, masz problemy, z którymi ciężko jest Ci sobie poradzić. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, na wizytę w Poradni może umówić Cię rodzic lub opiekun.

  Jeżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego
  ul. Litewska 8
  60 – 605 Poznań
  Tel.61 841 79 67
  www.psychiatria-poradnie.pl
 3. Punkt Interwencji Kryzysowej

  Świadczy pomoc osobom – dzieciom, młodzieży, dorosłym – znajdującym się w sytuacji, z którą nie są w stanie sobie same poradzić i która wpływa na ich codzienne życie. Może ona wynikać ze zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. Ośrodki Interwencji Kryzysowej udzielają pomocy bezpłatnie.

  Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Ul. Wojska Polskiego 1
  64 – 500 Szamotuły
  Tel. 61 292 26 74/ 61 292 03 20
  W każdy czwartek, w godzinach 15:30 – 21:30
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

  Celem działania Pomocy Społecznej jest głównie wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. OPS udziela pomocy materialnej rodzinom mającym trudności finansowe, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubrania osobom potrzebującym, udostępnia schronienie rodzinom, które utraciły mieszkanie. Pomoc Społeczna zajmuje się również dożywianiem dzieci w szkole. Do Ośrodka Pomocy Społecznej możne także zgłosić się osoba, dziecko, które doświadcza przemocy np. w rodzinie.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Powstańców Wlkp. 23
  64 – 510 Wronki
  Tel. 67 254 00 44
  mgops@mgopswronki.pl
 5. Policja

  Na policję możesz zadzwonić (numer 112) lub udać się osobiście – zawsze, gdy grozi Ci jakieś niebezpieczeństwo. Jeśli więc ktoś robi Ci krzywdę lub kogoś się obawiasz, masz prawo powiadomić o tym policję. Na policję możesz także zgłaszać sytuacje związane z popełnieniem przestępstwa.

  Tel. 112
 6. Sąd Rodzinny

  To wydział sądu zajmujący się sprawami osób nieletnich i rodzin. Gdy rodzice nie wywiązują się w sposób odpowiedni z opieki nad dzieckiem, sąd rodzinny może zaingerować w sytuację rodziny i zbadać jak ona wygląda. Do sądu rodzinnego można zwrócić się o pomoc np. w sytuacji, gdy dziecko jest źle traktowane przez rodziców lub gdy rodzice niewystarczająco się nim opiekują. Wniosek do Sądu Rodzinnego może napisać każda osoba, która podejrzewa, że dobro dziecka jest zagrożone.

  Sąd Rejonowy w Szamotułach
  III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  Al. 1 Maja 5a
  64 – 500 Szamotuły
  Tel. 61 292 19 13