Szkoła im. Powstańców Wielkopolskich
Powróć do: Historia

Część I

Historia Szkoły w pigułce

Alojzy CieszkowskiGimnazjum Przemysłu Przetwórstwa Ziemniaczanego we Wronkach powstało w 1948 roku. Pismem z dnia 19 sierpnia Ministerstwo Przemysłu zatwierdziło uruchomienie ww. placówki. Powodem jej powstania była potrzeb kształcenia fachowców dla przemysłu ziemniaczanego. Inicjatorem umiejscowienia szkoły właśnie w tej lokalizacji był Alojzy Cieszkowski, dyrektor wronieckiej „mączkarni”, a od lipca 1947 roku – dyrektor ds. technicznych Zjednoczenia Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu. Na dyrektora nowo powstałej placówki powołano Wacława Napierałę, nauczyciela z miejscowej szkoły zawodowej. Do lutego 1949 roku nauka odbywała się w świetlicy OSP,  a internat znajdował się w wilii „dyrektorskiej” ZPZ na ulicy Sierakowskiej. 15 lutego szkoła wraz z internatem przeniosła się do budynku byłego miejskiego Towarzystwa Strzeleckiego znajdującego się na ulicy Leśnej.W grudniu 1949 roku dyrekcja podpisała umowę z gwardianem klasztoru oo. Franciszkanów Stefanem Hawlickim na mocy której szkoła dzierżawiła dziesięć sal klasztornych na II piętrze. Internat istniał w tym miejscu do 1965 roku.

Wacław NapierałaGimnazjum Przemysłu Przetwórstwa Ziemniaczanego przetrwało do roku 1950, kiedy to Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego zdecydowało o otwarciu Państwowego Technikum Przemysłu Ziemniaczanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przemysłu Ziemniaczanego. W roku szkolnym 1952/53 nie było już klas gimnazjum i szkoły zawodowej, a w marcu 1953 roku Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego nadał szkole statut i nazwę Technikum Przemysłu Spożywczego. Cztery lata później, 1.01.1953 roku, szkoła została przejęta przez Ministerstwo Oświaty.

W roku szkolnym 1958/59 odbył się nabór również do dwóch klas zasadniczej szkoły zawodowej (Zasadnicza Szkoła Metalowa), a dwa lata później uczniowie otrzymali możliwość nauki także w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej Handlowej.

W roku 1961, decyzją Ministerstwa Oświaty, szkoła zmieniła nazwę na Technikum Mechaniczno-Elektryczne we Wronkach.

Niezwykle ważnym dla placówki dniem był 30.04.1965 roku, kiedy to do użytku oddano budynek internatu.

24.04.1974 roku szkoła otrzymała sztandar i odtąd nosiła nazwę Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Mariana Buczka (patron został wybrany zgodnie z propozycją Rady Pedagogicznej).

Internat w budowieW roku 1980, decyzją kuratora oświaty, do szkoły przyłączona została Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Nowej Wsi. Placówka odtąd zaczęła nosić nazwę Zespół Szkół Zawodowych we Wronkach, natomiast w drugiej połowie lat 80. szkoła ponownie uległa powiększeniu o Policealne Studium Zawodowe (1986 r.) i Technikum Chemiczne (1988 r.)

W lutym 1990 roku, na wniosek nauczyciela – Klemensa Stróżyńskiego, Rada Pedagogiczna zrezygnowała z Mariana Buczka jako patrona szkoły, a kuratorium zatwierdziło tę decyzję. Dwa lata później, w roku szkolnym 1992/93 pierwszy raz ogłoszony został nabór do liceum ogólnokształcącego (profil ogólny). W 1993 roku nazwa szkoły po raz kolejny uległa zmianie i zyskała brzmienie: Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Dwa lata później rozpoczęła się współpraca z Klubem Sportowym Amica, która pozwoliła młodym piłkarzom uczyć się w szkole i jednocześnie mieszkać w internacie.

W 1996 roku szkoła znowu się zmienia – powstaje Policealne Studium Zawodowe (dwuletnie) o profilu informatycznym, a rok później w Nowej Wsi – Liceum Zawodowe o specjalnościach: wiejskie gospodarstwo domowe oraz mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.

W 1999 roku, w związku z reformą administracyjną, szkoła przeszła pod zarząd Starostwa Powiatowego w Szamotułach, a Rada Powiatu Szamotulskiego uchwałą z dnia 10.02.2000 roku nadała szkole imię Powstańców Wielkopolskich i zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru odbyła się 8 kwietnia tegoż roku. Ojcem Chrzestnym Szkoły został Jan Rzepa – Powstaniec Wielkopolski i uczestnik wojny obronnej z 1939 roku w szeregach Armii Poznań. W roku 2001, Szkoła po raz kolejny powiększyła się, kiedy to na mocy reformy edukacji w skład zespołu weszło Publiczne Gimnazjum nr 2 we Wronkach. Ta sama reforma sprawiła, że w 2002 roku w Szkole na Leśnej zaczęły funkcjonować Technikum nr 1 (czteroletnie), Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie, o nachyleniach programowych: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym i informatycznym) i I Liceum Profilowane.

20.10.2003 roku odbył się Zjazd Absolwentów dla uczczenia jubileuszu 55 -lecia Szkoły (pierwszy taki zjazd w historii), a we wrzesień 2004 roku uroczyście otwarto halę sportową. Po raz pierwszy powstała również odrębna klasa dla młodych piłkarzy Klubu Sportowego Amica zwana klasą sportową.

W 2004 roku przestała również istnieć szkoła w Nowej Wsi. Trzy lata później, 20.04.2007, roku Szkoła otrzymała Statuetkę Hipolita, którą przyznaje się liderom pracy organicznej. Na ręce dyrektor Grażyny Gromadzińskiej – Kopras statuetkę przekazali: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Marian Król i dyrektor biura Towarzystwa – Edmund Dudziński, w obecności posłów na Sejm RP: Jakuba Rutnickiego, Stanisława Kalemby i Stanisława Steca.

20.09.2008 roku odbył się kolejny Zjazd Absolwentów w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Szkoły.

Rok 2012 był szczególny zwłaszcza dla uczniów uprawiających piłkę nożną – 19 września nastąpiło otwarcie Akademii Lecha Poznań przy Szkole na Leśnej we Wronkach.

W roku 2014 roku pani dyrektor Monika Kozber podpisała kilka ważnych porozumień: 30.04 – porozumienie o współpracy partnerskiej z Nadleśnictwem Wronki, 16.06 – porozumienie o współpracy partnerskiej z Politechniką Poznańską, 6.11 – porozumienie o współpracy partnerskiej z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

16 grudnia w wyniku współpracy Szkoły z firmą Samsung Electronic ruszył projekt Samsung Labo – program kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych technologii oraz umiejętności biznesowych i społecznych dla uczniów technikum, a także nowoczesna pracownia techniczno-informatyczna, ufundowana przez firmę Samsung. W związku z tym wydarzeniem 12 lutego 2015 roku gościli w Szkole: Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór, Prezes Firmy Samsung Electronic Polska Hadrian Baumann, Dyrektor Firmy Samsung Olgierd Bałtaki oraz przedstawicieli firm SEPOL i SEPM, a także wielu innych gości.

Z dniem 1.09.2017 roku częścią Zespołu Szkół stała się Szkoła Mistrzostwa Sportowego (klasa siódma według nowej reformy oświatowej). Będzie się ona opierała na współpracy z Klubami KKS Lech Poznań i MKS Błękitni Wronki. Porozumienie w sprawie powstania nowej placówki, obowiązujące na trzy lata, podpisali: Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz, Dyrektor Szkoły Monika Kozber, Prezes Klubu KKS Lech Poznań Karol Klimczak i Dyrektor Zarządzający Akademii Lecha Poznań Piotr Sadowski.

7.04.2018 roku odbył się kolejny Zjazd Absolwentów w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły.

Szkoła na Leśnej we wrześniu 2017 r.

Dyrektorzy Szkoły
 1. Alojzy Migała (1969-1970)
 2. Jerzy Tyczyński (1970-1973)
 3. Gabriela Cepryńska (1973-1976)
 4. Jerzy Chruściel (1976-1977)
 5. Czesław Mańczak (1977-1980)
 6. Jerzy Pawlak (1980-1992)
 7. Wojciech Wanarski (1992-2000)
 8. Zenon Zachciał (pełnił obowiązki dyrektora: IV – VIII. 2000 oraz IX – XII. 2001)
 9. Dariusz Staszak (2000-2001)
 10. Grażyna Gromadzińska-Kopras (2002-2013)
 11. Monika Kozber (2013– )

Pliki do pobrania:

II KALENDARIUM od 2008 do 2018
Format: docx, 40.41 MB
III TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Format: docx, 51.15 MB
IV ZESTAWIENIA - SZTANDAR, Złota księga I SU
Format: docx, 41.94 kB