Szkoła im. Powstańców Wielkopolskich
Powróć do: Oferty pracy

Dynaxo

Dynaxo

Dynaxo Sp. z o.o. to innowacyjna firma działająca na rynku od ponad 40 lat. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla renomowanych marek, oferujemy naszym klientom najwyższą jakość i satysfakcjonującą współpracę. Obszarami działania firmy są: rynek AGD oraz projektowanie i produkcja.

Jeśli stawiasz sobie ambitne, pozytywne cele, cenisz stabilne warunki zatrudnienia, koleżeńską atmosferę pracy, pragniesz dołączyć do zespołu działającego na rynku innowacji to zgłoś się do nas.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

MŁODSZY SPESJALISTA ds. TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI

Miejsce pracy: Wronki/Popowo

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • opracowanie założeń dla procesów technologicznych produkcji oraz ekonomicznych do sporządzenia ofert,
 • sporządzanie i nadzorowanie dokumentacji technicznej,
 • nadzorowanie procesów wdrożenia wyrobów,
 • nadzorowanie bieżącej produkcji pod względem technologicznym,
 • optymalizację procesów produkcyjnych w celu obniżenia kosztów, polepszenia jakości, zwiększenia efektywności,
 • uczestniczenie w spotkaniach, uzgadnianie z Klientami dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • mile widziane doświadczenie w obszarze technologii obróbki plastycznej blach, produkcji wyrobów metalowych,
 • znajomość programów AutoCAD (lub pokrewne), Creo Parametric 3D (Pro/ENGINEER) lub innego programu do modelowania 3D,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i norm branżowych,
 • odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy.

Oferujemy: 

 • uczestnictwo we współtworzeniu sukcesu polskiej innowacyjnej firmy,
 • ciekawą i samodzielną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i osiąganych wyników pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym, kreatywnym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w ciekawych projektach rozwojowych,
 • pracę z Klientami z kraju i z zagranicy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres e-mail: office@dynaxo.pl

Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, przebiegu edukacji, przebiegu kariery zawodowej, wizerunku-zdjęcia oraz innych informacji udzielonych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym) zawartych w ofercie w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie, Popowo 2a, 64-510 Wronki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Informujemy,  że  Administratorem  danych  jest Dynaxo  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Popowie, Popowo 2a,  64-510 Wronki.  Dane  zbierane  są  dla  potrzeb  rekrutacji,  oceny  profilu  kandydata  i  jego  zgodności  z  nowymi możliwościami zatrudnienia w Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie, Popowo 2a, 64-510 Wronki. Administrator danych oraz podmioty przetwarzające zastosują odpowiednie środki (techniczne, fizyczne oraz organizacyjne) zgodne ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa) zgodnie z polityką bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

DYNAXO  Sp.  z  o.o.    |    Popowo  2a,  64-510  Wronki      |    tel.  +48  67  25  44  500      |    fax  +48  67  25  44  501      |    e-mail:  office@dynaxo.pl 
Sąd  Rejonowy  Poznań  –  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu    |    IX  Wydział  Gospodarczy  Rejestru  Sądowego    |    KRS  0000163601
REGON 570037527    |    NIP: PL 7630016420    |     Kapitał zakładowy 1 650 000 PLN (opłacony w całości)    |    www.dynaxo.pl