ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

27 lutego 2020 r odbyło się seminarium w Katowicach mające na celu określenie standardu programu P-Tech w Polsce prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych. Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich dyrektor szkoły Monika Kozber, kierownik szkolenia praktycznego Marcin Idaszek, nauczyciel specjalista z firmy Troll Intermedia Sebastian Sikora oraz pracownik działu HR firmy Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. Damian Stęsik – uczestniczyli w seminarium, gdzie wypracowywano standard programu z uwzględnieniem działań obowiązujących wszystkie partnerstwa oraz dopuszczalnych rozwiązań specyficznych wynikających z indywidualnych uwarunkowań partnerów branżowych i szkół. W seminarium brały udział oprócz naszej szkoły, szkoły z Rybnika i z Katowic oraz partnerzy branżowi z firm IBM i Fujitsu, które to jesienią podpisały pilotażowe programy P-Tech w Polsce.

Podczas seminarium szkoły uczestniczące w pilotażowym projekcie dzieliły się doświadczeniami z współpracy z przedstawicielami firm branżowych. Dobre praktyki wypracowane podczas spotkania będą ujęte w nowych podpisywanych umowach partnerskich w ramach Programów P-Tech. W trakcie spotkania omawiane były także mapy kompetencji poszczególnych partnerów branżowych celem stworzenia nowych kwalifikacji rynkowych. Kwalifikacje te są wynikiem zapotrzebowania rynku pracy i poszczególnych pracodawców.

W spotkaniu uczestniczył Pan Sebastian Sikora nasz nauczyciel- specjalista i jednocześnie przedstawiciel firmy Troll Intermedia – Partner Szkoły, z którą w najbliższym czasie Szkoła podpisze umowę w ramach projektu P-Tech.

Dziękujemy Firmie Samsung i Troll Intermedia za udział w seminarium. Dzięki takim Partnerom Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach jest znany w całej Polsce i ma znaczący wpływ na wprowadzanie biznesu do szkół branżowych.