ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

KOMUNIKATY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

   W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich 
we Wronkach
w terminie od 12 do 25 marca 2020r. zostają zawieszone
natomiast od 25 marca do 26 czerwca 2020r. będą prowadzone w formie nauczania zdalnego.

Z sekretariatem szkoły kontakt mailowy lub telefoniczny codziennie  w godzinach 8:00 – 13:00
Zawieszenie zajęć ma charakter profilaktyczny, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Komunikat dla Rodziców oraz Uczniów

Komunikat MEN z 24 kwietnia 2020r.

Więcej informacji na : https://www.gov.pl/web/eduka

Komunikat w sprawie zmiany kalendarza roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie

W oparciu o właściwe przepisy i rozporządzenia (przytoczone w zarządzeniu nr 18/2020) w naszej szkole zmienia się kalendarz roku szkolnego. Zmiany polegają na:

  • przesunięciu dni wolnych od zajęć dydaktycznych, związanych z odbywającymi się egzaminami maturalnymi oraz ósmoklasisty, z dni 21, 22, 23 kwietnia 2020r.oraz 4, 5 i 6 maja 2020r. na dni 8, 9, 10 czerwca 2020r.(egzamin maturalny) oraz 16, 17, 18 czerwca 2020r. (egzamin ósmoklasisty),
  • przesunięciu praktyk zawodowych zaplanowanych w okresie od 4 maja 2020r. do 29 maja 2020r. na dni od 25 maja 2020r. do 22 czerwca 2020r.,
  • odwołaniu spotkań z rodzicami zaplanowanymi na dzień 14 maja 2020r.

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 12 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1 oraz 

Zarządzenie nr 21/2020 w  sprawie: zmieniające zarządzenie nr 12 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1 oraz  zarządzenie nr 20 w sprawie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie: wprowadzenia w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie: szczegółowych zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego oraz klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, w okresie zdalnego nauczania.

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie: zmiany kalendarza roku szkolnego 2019/2020

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich z dnia 14.04.2020r. w sprawie wprowadzenia w szkole sposobu rozliczeń przepracowanych godzin nauki na odległość

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 12 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy z Zespole Szkół nr 1

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie: trybu i terminu odbioru świadectw przez abiturientów Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie: szczegółowych zasad oceniania i klasyfikowania uczniów klas Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, mających możliwość ukończenia tejże Szkoły w dniu 24 kwietnia 2020 roku.

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość…

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1