ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

LICEUM I SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

PROFIL PROZDROWOTNY-FIT

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: biologia, chemia.
Przedmiot uzupełniający to: edukacja prozdrowotna.

PROFIL KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: język polski, historia.
Przedmiot uzupełniający: komunikacja interpersonalna, ekonomia w praktyce

PROFIL SPORTOWY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: geografia oraz język obcy.

Utworzone będą klasy KKS Lech Poznań oraz Błękitni Wronki.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

LICEUM I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

PROFIL HUMANISTYCZNY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: język polski, historia.
Przedmiot uzupełniający to: przyroda.
Przedmiot dodatkowy to: humanista w świecie kultury.

Osoby pragnące rozwijać swe zdolności przygotowywane będą do przeglądów poezji, konkursów i olimpiad przedmiotowych.

PROFIL MATEMATYCZNO-EKONOMICZNY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: geografia, matematyka.
Przedmiot uzupełniający to: historia i społeczeństwo.
Przedmiot dodatkowy to: ekonomia w praktyce.

Oferta jest skierowana do uczniów, którzy chcieliby przygotować się do podjęcia studiów z zakresu matematyki, ekonomii, zarządzania, marketingu.

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: biologia, chemia.
Przedmiot uzupełniający to: historia i społeczeństwo.
Przedmiot dodatkowy to: biochemia, ekonomia w praktyce

Uczniowie tej klasy gotowi są by zdać maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych. Matura ta jest przepustką na następujące kierunki studiów: medycyna, chemia, stomatologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo, medyczne, kosmetologia, ochrona środowiska, pedagogiczne.

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PROFIL SPORTOWY

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: geografia, język obcy.
Przedmiot uzupełniający to: historia ispołeczeństwo.
Przedmiot dodatkowy to: biochemia, ekonomia w praktyce

Utworzone będą klasy KKS Lech Poznań oraz Błękitni Wronki.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW