• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

27 października 2018 r. w Szkole na Leśnej odbył się „Piknik z historią”, nad którym patronat objął Starosta Szamotulski. Tak jak cała Polska, tak i my postanowiliśmy uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości. Od samego rana trwała terenowa gra edukacyjna „Śladami Powstania Wielkopolskiego w 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Uczniowie klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjum wyruszyli na trasę, która wiodła przez 6 z 14 punktów ścieżki edukacyjnej rozmieszczonej na terenie Miasta i Gminy Wronki. Na trasie uczestnicy zmierzyli się z zadaniami teoretycznymi i sprawnościowymi, były puzzle, pieśni patriotyczne, zdjęcia przywódców i uczestników walk o niepodległość do rozpoznania a także bandażowanie czy „rzut granatem”.  O godzinie 11.30 Dyrektor szkoły Pani Monika Kozber powitała zebranych gości: radnego powiatu szamotulskiego Kazimierza Michalaka, podpor. Michała Hoffmana i podpor. Tomasza Burneckiego z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, prezesa WSH HISTORICA Dariusza Roszaka oraz członków stowarzyszenia, a także grupy uczestniczące w grze. Następnie zaprosiła wnuczkę ostatniego Powstańca Wielkopolskiego Anetę Rzepę, członków Stowarzyszenia WSH oraz Kazimierza Michalaka i podpor. 17 WBZ przed szkołę, by posadzili dąb upamiętniający ojca chrzestnego naszego sztandaru - Jana Rzepę. Kolejnym punktem „Pikniku z historią” była żywa lekcja historii i patriotyzmu przedstawiona przez członków WSH HISTORICA, którzy pokazali jak wyglądało umundurowanie Powstańców Wielkopolskich od rozpoczęcia walk niepodległościowych do ich zakończenia.

Pan Marian Śliwa przybliżył zebranym sylwetkę Walentego Błażejewskiego wronieckiego powstańca, artystę i społecznika. Potem nastąpiło podsumowanie gry i organizowanego w naszej szkole konkursu plastycznego pt. „Niepodległość” oraz wręczenie nagród uczestnikom. Na koniec Dyrekcja zebrani obejrzeli wystawę, która prezentowała przedmioty codziennego użytku, dokumenty, zdjęcia z początków XX wieku, należące do zbiorów rodzinnych naszych uczniów oraz wystawę dotyczącą życia i twórczości Walentego Błażejewskiego, udostępnioną przez Urzęd Miasta i Gminy Wronki.

Na koniec tego dnia dyrekcja zaprosiła zebranych na piknik, wojskową grochówkę i placek drożdżowy.

Podsumowanie wyników terenowej gry edukacyjnej oraz konkursu plastycznego:

- w kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 Wronki

II miejsce Szkoła Podstawowa Biezdrowo

- w kategorii gimnazjum:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 Wronki – Gimnazjum

II miejsce Gimnazjum z Leśnej klasa III f chłopcy

III miejsce Gimnazjum z Leśnej klasa III f dziewczęta

Wyróżnienie - Gimnazjum z Leśnej klasa III g

W konkursie plastycznym na plakat „Niepodległość”:

Szkoła podstawowa – Stanisław Hibner

Gimnazjum – Zuzanna Kaczmarek

Szkoła średnia – Klaudiusz Rosada

Dziękujemy Radzie Rodziców przy ZS nr 1 oraz Starostwu Powiatowemu za ufundowanie nagród i poczęstunku dla uczestników „Pikniku z historią”.

Justyna Roszak-Kuśmierek