ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

EGZAMINY 2019/2020

EGZAMINY POPRAWKOWE

DATA

GODZINA

SALA

EGZAMIN Z...

UCZNIOWIE

24.08.2020 (poniedziałek)

24.08.2020 (poniedziałek)

25.08.2020 (wtorek)

25.08.2020 (wtorek)

25.08.2020 (wtorek)

8:30

8:30

8:30

8:30

9:30

11

9

11

8

15

MATEMATYKI

MATEMATYKI

MATEMATYKI

BIOLOGIA

JĘZYK POLSKI

4i, 4m, 3s

3cd, 1cd, 1i, 3i

 1sp, 3m

1sp

4i, 4m

EGZAMIN ZAWODOWY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Harmonogram egzaminu w terminie głównym

Język polski: 16 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 9:00

Matematyka: 17 czerwca 2020r. (środa) o godz. 9:00

Język obcy nowożytny: 18 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 9:00

Uczniowie na egzamin przychodzą 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa

Harmonogram egzaminu w terminie dodatkowym

Język polski: 7 lipca 2020r. (wtorek) o godz. 9:00

Matematyka: 8 lipca 2020r. (środa) o godz. 9:00

Język angielski: 9 lipca 2020r. (czwartek) o godz. 9:00

EGZAMIN MATURALNY

Cześć ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana

Harmonogram egzaminu pisemnego w terminie głównym

Język polski - pp: 8 czerwca 2020r. (poniedziałek) o godz. 9:00

Język polski - pr: 8 czerwca 2020r. (poniedziałek) o godz. 14:00

Matematyka - pp: 9 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 9:00

Język angielski - pp: 10 czerwca 2020r. (środa) o godz. 9:00

Język angielski - pr: 10 czerwca 2020r. (środa) o godz. 14:00

Matematyka - pr: 15 czerwca 2020r. (poniedziałek) o godz. 9:00

Biologia - pr: 16 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 9:00

Wiedza o społeczeństwie - pr: 16 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 14:00

Informatyka - pr: 17 czerwca 2020r. (środa) o godz. 14:00

Język niemiecki - pr: 18 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 14:00

Geografia - pr: 19 czerwca 2020r. (piątek) o godz. 9:00

Historia sztuki - pr: 19 czerwca 2020r. (piątek) o godz. 14:00

Fizyka - pr: 24 czerwca 2020r. (środa) o godz. 9:00

Historia - pr: 24 czerwca 2020r. (środa) o godz. 14:00

Maturzyści na egzamin przychodzą 30 minut przez rozpoczęciem egzaminu z wyjątkiem egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowy (w tych przypadkach 60 minut przed egzaminem) oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (w tym przypadku 45 minut przed egzaminem) z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa

Klasa 3cd – 8: 00, klasa 3s – 8: 30 – wejście zewnętrzne na halę od strony szkoły

Klasa 4i – 8: 00, klasa 4m – 8: 30 – wejście zewnętrzne na halę od strony internatu

Cześć ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym nie jest przeprowadzana

Harmonogram egzaminu pisemnego w terminie dodatkowym

Biologia - pr: 8 lipca 2020r. (środa) o godz. 9:00

Wiedza o społeczeństwie - pr: 8 lipca 2020r. (środa) o godz. 9:00

Geografia - pr: 8 lipca 2020r. (środa) o godz. 14:00

Informatyka - pr: 8 lipca 2020r. (środa) o godz. 14:00

Język polski - pp: 9 lipca 2020r. (czwartek) o godz. 9:00

Matematyka - pp: 9 lipca 2020r. (czwartek) o godz. 14:00

Język angielski - pp: 10 lipca 2020r. (piątek) o godz. 9:00

Język angielski - pr: 10 lipca 2020r. (piątek) o godz. 14:00

Język niemiecki - pr: 10 lipca 2020r. (piątek) o godz. 14:00

Język polski - pr: 13 lipca 2020r. (poniedziałek) o godz. 9:00

Fizyka - pr: 13 lipca 2020r. (poniedziałek) o godz. 9:00

Matematyka - pr: 13 lipca 2020r. (poniedziałek) o godz. 14:00

Historia sztuki - pr: 13 lipca 2020r. (poniedziałek) o godz. 14:00

Chemia - pr: 14 lipca 2020r. (wtorek) o godz. 9:00

Historia - pr: 14 lipca 2020r. (wtorek) o godz. 9:00

EGZAMIN ZAWODOWY

HARMONOGRAM WEWNĘTRZNY EGZAMINU PISEMNEGO - Sesja czerwiec-lipiec 2020

Kwalifikacja E.13: 23 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali nr 13

Kwalifikacja EE.02: 23 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 10:00 i 12:00 w sali nr 13

Kwalifikacja EE.08: 23 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 8:00 i 10:00 w sali nr 4

HARMONOGRAM WEWNĘTRZNY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO - Sesja czerwiec-lipiec 2020

Kwalifikacja E.14: 24 czerwca 2020r. (środa) o godz. 8:00 w sali nr 13

Kwalifikacja E.18: 22 czerwca 2020r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali nr 100

Kwalifikacja E.19: 24 czerwca 2020r. (środa) o godz. 9:00 w sali nr 4

Kwalifikacja EE.02: 6 lipca 2020r. (poniedziałek) o godz. 12:00 i 16:00 w sali nr 4

Kwalifikacja EE.02: 7 lipca 2020r. (wtorek) o godz. 8:00, 12:00, 16:00 w sali nr 4

Kwalifikacja EE.02: 8 lipca 2020r. (środa) o godz. 8:00, 12:00, 16:00 w sali nr 4

Kwalifikacja EE.02: 9 lipca 2020r. (czwartek) o godz. 8:00 i 12:00 w sali nr 4

Kwalifikacja EE.08: 3 lipca 2020r. (piątek) o godz. 8:00, 12:00, 16:00 w sali nr 13

Kwalifikacja EE.08: 4 lipca 2020r. (sobota) o godz. 8:00 w sali nr 13

Zdający przychodzą 30 minut przez rozpoczęciem egzaminu z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa