ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

DOKUMENTY INTERNATU

NAUKI WŁASNE
KALENDARZ IMPREZ
REGULAMIN INTERNATU
PROCEDURY
REGULAMINOWE
ZOBOWIĄZANIA OPIEKUNÓW PRAWNYCH
ZGODA NA KORZYSTANIE Z SIŁOWNI
PLAN DNIA
PRZEPISY BHP PPOŻ
ZASADY POBYTU WARUNKOWEGO
WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY
REGULAMIN STOŁÓWKI
ZGODA NA PORUSZANIE SIĘ POJAZDEM
KARTA WYJŚCIA NA TERENIE WRONEK
SPIS PROCEDUR
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
KARTA OBIEGOWA, PRZYJAZDU, WYJAZDU
ARKUSZ OBSERWACJI WYCHOWANKA
KARTA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI TELEWIZYJNO-REKREACYJNEJ
REGULAMIN MKS
REGULAMIN KKS
REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU 2018
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
OBIEGÓWKA INTERNAT