ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

DOKUMENTY INTERNATU

NAUKI WŁASNE

KALENDARZ IMPREZ

REGULAMIN INTERNATU

PROCEDURY
REGULAMINOWE

ZOBOWIĄZANIA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

ZGODA NA KORZYSTANIE Z SIŁOWNI

PLAN DNIA

PRZEPISY BHP PPOŻ

ZASADY POBYTU WARUNKOWEGO

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY

REGULAMIN STOŁÓWKI

ZGODA NA PORUSZANIE SIĘ POJAZDEM

KARTA WYJŚCIA NA TERENIE WRONEK

SPIS PROCEDUR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

KARTA OBIEGOWA, PRZYJAZDU, WYJAZDU

ARKUSZ OBSERWACJI WYCHOWANKA

KARTA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI TELEWIZYJNO-REKREACYJNEJ

REGULAMIN MKS

REGULAMIN KKS

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU 2018

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

OBIEGÓWKA INTERNAT

DEKLARACJA POBYTU W INTERNACIE