ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

DOKUMENTY SZKOŁA

STATUT
REGULAMIN USPR. NIEOBECNOŚCI UCZNIA
PLAN PRACY SZKOŁY
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
PROGRAM
WYCHOWAWCZO
PROFILAKTYCZNY
SYSTEM POMOCY PP.
WEWNĄTRZ-SZKOLNY SYSTEM
REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH
KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO
REGULAMIN WYCIECZEK
WYJAZD
JEDNODNIOWY
WYJAZD DŁUŻSZY
REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
PLAN PRACY BIBLIOTEKI
REGULAMIN BIBLIOTEKI
OŚWIADCZENIE (BIBLIOTEKA)
PROTOKÓŁ ZGUBIENIA (BIBLIOTEKA)
WEZWANIE DO ZAPŁATY (BIBLIOTEKA)
PROTOKÓŁ KONTROLI (BIBLIOTEKA)
DUPLIKAT ŚWIADECTWA
DUPLIKAT LEGITYMACJI
DZIAŁANIE EDZIENNIKA
KARTA OBIEGOWA
KLAUZULA INFORMACYJNA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY SPOZA OBOWDU
REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

DOKUMENTY WYCIECZKA