• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. Przyjdźcie do biblioteki i weźcie udział w konkursach:

13 maja pierwsza grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w zajęciach muzealnych w ramach projektu: Powiatowy projekt edukacyjny. Wizyty w miejscach pamięci, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum.

Uczniowie klasy 1ed i 1i zwiedzali były Niemiecki Obóz Masowej Zagłady Żydów Kraju Warty Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, a także Las Rzuchowski miejsce pochówku ofiar.

17 maja 2016r. odbyło sie rozstrzygnięcie konkursu wiedzowego organizowanego dla gimnazjum podczas Dni Profilaktyki. Dyrektor, Pani Monika Kozber wraz z organizatorem konkursu Panią Moniką Wachowiak wręczyły nagrody i dyplomy wyróżnionym uczniom naszego gimnazjum. A oto laureaci:

W drugim etapie realizacji projektu „Uczniowie bliżej samorządu terytorialnego” młodzież klas trzecich gimnazjum naszej szkoły w dniu 04.05.2016 r. uczestniczyła w zajęciach w Urzędzie Powiatowym w Szamotułach. W pierwszej części wizyty uczniowie wysłuchali prezentacji przedstawionej przez członka zarzadu Rady Powiatu - P. Kazimierza Michalaka. Młodzież została zapoznana z podstawowymi danymi dotyczącymi naszego powiatu oraz specyfiką funkcjonowania Urzędu Powiatowego. W kolejnym etapie wizyty każdy z uczniów otrzymał do wykonania konkretne zadanie  - sprawę do załatwienia zgodnie z kompetencjami starostwa; były to min. wnioski o uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy, wnioski o zgodę na wycięcie drzewa oraz zgodę na założenie profesjonalnej hodowli psów rasowych. Zdaniem przedstawicieli starostwa, młodzież dobrze wywiązała sie ze swoich zadań uzyskując odpowiednie pozwolenia. W trakcie spotkania towarzyszyła nam dyrektor Wydziału Rozwoju i Informacji Europejskiejj  - P. Małgorzata Walkowiak. Na zakończenie wizyty spotkał się z nami Starosta Szamotulski - P. Józef Kwaśniewicz. Uczniowie wrócili wzbogaceni o wiedzę i umiejętności z zakresu funkjonowania Urzędu Powiatowego oraz zasad załatwiania spraw w tym urzędzie.

Alina Słomińska

Uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. Miesiąc po badaniach profilaktyczno – stomatologicznych  przeprowadzonych w naszej szkole zorganizowaliśmy dzień, który miał przypomnieć naszej młodzieży o tym, iż higiena jamy ustnej jest bardzo istotna. Każdy uczeń gimnazjum w ramach naszej kampanii profilaktycznej „Zdrowe zęby, zdrowy uśmiech” otrzymał pastę do zębów.

Życzymy samych szczerych uśmiechów:) 

Monika Wachowiak

"Korzenie nauki są gorzkie, lecz ich owoce słodkie" - Słowa Arystotelesa towarzyszyły uroczystości pożegnania maturzystów 28 kwietnia 2016roku. Od godziny 13.30 społeczność szkolna, dyrekcja, nauczyciele, katecheci i wychowawcy internatu żegnali absolwentów liceum (wychowawcy: Daria Sawczuk, p. Justyna Rissmann-Jenek) i technikum (wychowawcy: p. Jolanta Góral, i p. Robert Raś). Władze Powiatu Szamotulskiego reprezentował członek Zarządu -  p. Kazimierz Michalak. Licznie przybyli rodzice absolwentów na czele z przewodniczącym Rady Rodziców p. Krzysztofem Ruszczykiem.

            W czwartek 28 kwietnia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu odbył się etap regionalny IV edycji Konkursu Wiedzy o Prawie. Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów: Mateusz Naparty, Sandra Wawrzyniak i Zuzanna Woźniak. Na początek zmierzyć musieli się z kazusem prawnym i na jego podstawie odpowiedzieć na 10 pytań. Wszyscy bez problemu przebrnęli przez tę część zmagań. Kolejnym zadaniem było udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytanie. Dodatkową trudność stanowił fakt, że uczestnicy odpowiadali  na sali sądowej, przed komisją złożoną między innymi z radców prawnych. Mateusz opowiadał o pracy adwokata, Sandra radcy prawnego, a Zuza zmierzyła się z przebiegiem postępowania karnego. Wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze.  Mimo, iż naszym uczniom nie udało się zająć żadnego z trzech nagradzanych miejsc ( w finale rywalizowało 46 osób z całej Wielkopolski), to poziom wiedzy i sposób jej zaprezentowania zasługuje na najwyższe uznanie. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a w przyszłym roku uczniowie Szkoły na Leśnej po raz kolejny spróbują zmierzyć się z prawem.

Monika Roszak

 

          

W ramach realizacji projektu „Uczniowie bliżej samorządu terytorialnego” uczniowie klas trzecich gimnazjum naszej szkoły uczestniczą w zajęciach w Urzędzie Miasta i Gminy we Wronkach i Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Pierwsze wizyty odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy we Wronkach – w dniu 27 kwietnia klasa III G i w dniu 29 kwietnia klasa III F.  W ramach zajęć w urzędzie uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem samorządu gminnego. W pierwszym etapie obejrzeli prezentację dotyczącą naszej gminy przedstawioną przez burmistrza  Mirosława Wieczora. W drugim etapie uczniowie w towarzystwie burmistrza i wiceburmistrza Roberta Dorny odwiedzili kilka referatów urzędu, min. ochrony środowiska, techniczno-inwestycyjny a także urząd stanu cywilnego i spraw obywatelskich. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać pozwolenie na budowę domu lub wycięcie drzew. Młodzież uzyskała także informacje dotyczące korzystania przez gminę z funduszy unijnych i inwestycji prowadzonych i planowanych do realizacji na terenie miasta i gminy.

Alina Słomińska

Wycieczka do sortowni śmieci w Mnichach.

    Dzień Ziemi obchodzony jest każdego roku 22 kwietnia. Celem obchodów tegorocznego Dnia Ziemi było  budzenie wśród młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody. W tym roku świętowaliśmy go inaczej niż w poprzednich latach. Uczniowie mogli przyłączyć się do akcji ubierając zielony element stroju, brali udział w konkursach i quizach ekologicznych, konkursie plastycznym, konkursie na hasło ekologiczne.

W dniu 21.04.2016 w Sali Kolumnowej Sejmu RP, z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców. Zespół Szkół nr 1 im Powstańców Wielkopolskich we Wronkach reprezentowały dwie przedstawicielki Rady Rodziców Katarzyna Ruszczyk i Magdalena Roszak.

Konferencję otworzyła Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która powitała zaproszonych przedstawicieli   Rad Rodziców, dyrektorów szkół oraz wojewódzkich kuratorów oświaty. Pani Minister podkreśliła bardzo ważną rolę rodziców w trwającej debacie oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel -Dobra Zmiana”.

W tym roku uczniowie liceum i technikum ZS nr 1 już po raz drugi brali udział w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości”. Idea przedsięwzięcia polega na tym, że wybrane firmy zgadzają się przyjąć uczniów na kilkugodzinną praktykę. Oddelegowani opiekunowie zapoznali przybyłych uczniów z działalnością swoich miejsc pracy. Młodzi ludzie mogli towarzyszyć im podczas wykonywania zawodowych obowiązków.